Valdistrikt
Hindsbo-Händene

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 10:58

Slutligt
Giltiga röster: 546 Ogiltiga röster: 2 Röstberättigade: 1 216 Valdeltagande: 45,07%

Valdistrikt
Hindsbo-Händene

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 10:58

Slutligt
Giltiga röster: 546 Ogiltiga röster: 2 Röstberättigade: 1 216 Valdeltagande: 45,07%

Partier