Valdistrikt
Skaraberg-Tveta

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 10:58

Slutligt
Giltiga röster: 751 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 555 Valdeltagande: 48,62%

Valdistrikt
Skaraberg-Tveta

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 10:58

Slutligt
Giltiga röster: 751 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 555 Valdeltagande: 48,62%

Partier