Valdistrikt
Hassle-Torsö

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 17:14

Slutligt
Giltiga röster: 704 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 502 Valdeltagande: 47,34%

Valdistrikt
Hassle-Torsö

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 17:14

Slutligt
Giltiga röster: 704 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 502 Valdeltagande: 47,34%

Partier