Valdistrikt
Leverstad

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 17:14

Slutligt
Giltiga röster: 323 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 957 Valdeltagande: 34,17%

Valdistrikt
Leverstad

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 17:14

Slutligt
Giltiga röster: 323 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 957 Valdeltagande: 34,17%

Partier