Valdistrikt
Grangärdet

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 12:12

Slutligt
Giltiga röster: 464 Ogiltiga röster: 13 Röstberättigade: 1 089 Valdeltagande: 43,8%

Valdistrikt
Grangärdet

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 12:12

Slutligt
Giltiga röster: 464 Ogiltiga röster: 13 Röstberättigade: 1 089 Valdeltagande: 43,8%

Partier