Valdistrikt
Marieholm

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 17:14

Slutligt
Giltiga röster: 513 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 278 Valdeltagande: 40,61%

Valdistrikt
Marieholm

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 17:14

Slutligt
Giltiga röster: 513 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 278 Valdeltagande: 40,61%

Partier