Valdistrikt
Högelid

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 17:14

Slutligt
Giltiga röster: 836 Ogiltiga röster: 13 Röstberättigade: 1 511 Valdeltagande: 56,19%

Valdistrikt
Högelid

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 17:14

Slutligt
Giltiga röster: 836 Ogiltiga röster: 13 Röstberättigade: 1 511 Valdeltagande: 56,19%

Partier