Valdistrikt
Älvängen östra

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 12:33

Slutligt
Giltiga röster: 693 Ogiltiga röster: 12 Röstberättigade: 1 233 Valdeltagande: 57,18%

Valdistrikt
Älvängen östra

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 12:33

Slutligt
Giltiga röster: 693 Ogiltiga röster: 12 Röstberättigade: 1 233 Valdeltagande: 57,18%

Partier