Valdistrikt
Älvängen södra

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 12:33

Slutligt
Giltiga röster: 688 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 1 218 Valdeltagande: 57,14%

Valdistrikt
Älvängen södra

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 12:33

Slutligt
Giltiga röster: 688 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 1 218 Valdeltagande: 57,14%

Partier