Valdistrikt
Älvängen centrum

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 12:33

Slutligt
Giltiga röster: 578 Ogiltiga röster: 10 Röstberättigade: 1 112 Valdeltagande: 52,88%

Valdistrikt
Älvängen centrum

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 12:33

Slutligt
Giltiga röster: 578 Ogiltiga röster: 10 Röstberättigade: 1 112 Valdeltagande: 52,88%

Partier