Valdistrikt
Nödinge östra

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 11:09

Slutligt
Giltiga röster: 692 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 234 Valdeltagande: 56,65%

Valdistrikt
Nödinge östra

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 11:09

Slutligt
Giltiga röster: 692 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 234 Valdeltagande: 56,65%

Partier