Valdistrikt
Skepplanda västra

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 16:42

Slutligt
Giltiga röster: 590 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 336 Valdeltagande: 44,54%

Valdistrikt
Skepplanda västra

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 16:42

Slutligt
Giltiga röster: 590 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 336 Valdeltagande: 44,54%

Partier