Valdistrikt
Mölnlycke fabriker m.fl.

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 16:25

Slutligt
Giltiga röster: 490 Ogiltiga röster: 0 Röstberättigade: 905 Valdeltagande: 54,14%

Valdistrikt
Mölnlycke fabriker m.fl.

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 16:25

Slutligt
Giltiga röster: 490 Ogiltiga röster: 0 Röstberättigade: 905 Valdeltagande: 54,14%

Partier