Valdistrikt
Säteriet-Bråta m.fl.

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:09

Slutligt
Giltiga röster: 696 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 551 Valdeltagande: 45,26%

Valdistrikt
Säteriet-Bråta m.fl.

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:09

Slutligt
Giltiga röster: 696 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 551 Valdeltagande: 45,26%

Partier