Valdistrikt
Djupedalsäng m.fl.

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 07:58

Slutligt
Giltiga röster: 909 Ogiltiga röster: 10 Röstberättigade: 1 270 Valdeltagande: 72,36%

Valdistrikt
Djupedalsäng m.fl.

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 07:58

Slutligt
Giltiga röster: 909 Ogiltiga röster: 10 Röstberättigade: 1 270 Valdeltagande: 72,36%

Partier