Valdistrikt
Härryda

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 16:30

Slutligt
Giltiga röster: 670 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 1 330 Valdeltagande: 50,98%

Valdistrikt
Härryda

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 16:30

Slutligt
Giltiga röster: 670 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 1 330 Valdeltagande: 50,98%

Partier