Valdistrikt
Nedre Skogen-Skinnefjäll m.fl.

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 16:23

Slutligt
Giltiga röster: 865 Ogiltiga röster: 10 Röstberättigade: 1 452 Valdeltagande: 60,26%

Valdistrikt
Nedre Skogen-Skinnefjäll m.fl.

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 16:23

Slutligt
Giltiga röster: 865 Ogiltiga röster: 10 Röstberättigade: 1 452 Valdeltagande: 60,26%

Partier