Valdistrikt
Örkened

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 15:16

Slutligt
Giltiga röster: 491 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 087 Valdeltagande: 45,72%

Valdistrikt
Örkened

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 15:16

Slutligt
Giltiga röster: 491 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 087 Valdeltagande: 45,72%

Partier