Valdistrikt
Häradsbäck-Bråthult

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 12:52

Slutligt
Giltiga röster: 536 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 034 Valdeltagande: 52,42%

Valdistrikt
Häradsbäck-Bråthult

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 12:52

Slutligt
Giltiga röster: 536 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 034 Valdeltagande: 52,42%

Partier