Valdistrikt
Sibbhult

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 11:30

Slutligt
Giltiga röster: 399 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 073 Valdeltagande: 37,84%

Valdistrikt
Sibbhult

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 11:30

Slutligt
Giltiga röster: 399 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 073 Valdeltagande: 37,84%

Partier