Valdistrikt
Örkened Centralt

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 15:16

Slutligt
Giltiga röster: 383 Ogiltiga röster: 2 Röstberättigade: 1 054 Valdeltagande: 36,53%

Valdistrikt
Örkened Centralt

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 15:16

Slutligt
Giltiga röster: 383 Ogiltiga röster: 2 Röstberättigade: 1 054 Valdeltagande: 36,53%

Partier