Valdistrikt
Loshult/Killeberg

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 15:16

Slutligt
Giltiga röster: 427 Ogiltiga röster: 2 Röstberättigade: 907 Valdeltagande: 47,3%

Valdistrikt
Loshult/Killeberg

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 15:16

Slutligt
Giltiga röster: 427 Ogiltiga röster: 2 Röstberättigade: 907 Valdeltagande: 47,3%

Partier