Valdistrikt
Elisetorp Ö.

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 19:30

Slutligt
Giltiga röster: 341 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 329 Valdeltagande: 26,03%

Valdistrikt
Elisetorp Ö.

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 19:30

Slutligt
Giltiga röster: 341 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 329 Valdeltagande: 26,03%

Partier