Valdistrikt
Harakärrsområdet-Mossvägen-Lyckö äng

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 14:08

Slutligt
Giltiga röster: 857 Ogiltiga röster: 9 Röstberättigade: 1 592 Valdeltagande: 54,4%

Valdistrikt
Harakärrsområdet-Mossvägen-Lyckö äng

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 14:08

Slutligt
Giltiga röster: 857 Ogiltiga röster: 9 Röstberättigade: 1 592 Valdeltagande: 54,4%

Partier