Valdistrikt
Tågarp Ö.

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 14:08

Slutligt
Giltiga röster: 352 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 999 Valdeltagande: 35,64%

Valdistrikt
Tågarp Ö.

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 14:08

Slutligt
Giltiga röster: 352 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 999 Valdeltagande: 35,64%

Partier