Valdistrikt
Vissefjärda

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 14:18

Slutligt
Giltiga röster: 504 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 1 022 Valdeltagande: 49,61%

Valdistrikt
Vissefjärda

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 14:18

Slutligt
Giltiga röster: 504 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 1 022 Valdeltagande: 49,61%

Partier