Valdistrikt
Sillhövda

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 11:18

Slutligt
Giltiga röster: 531 Ogiltiga röster: 11 Röstberättigade: 1 076 Valdeltagande: 50,37%

Valdistrikt
Sillhövda

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 11:18

Slutligt
Giltiga röster: 531 Ogiltiga röster: 11 Röstberättigade: 1 076 Valdeltagande: 50,37%

Partier