Valdistrikt
Örsjö-Oskar

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 10:50

Slutligt
Giltiga röster: 352 Ogiltiga röster: 9 Röstberättigade: 773 Valdeltagande: 46,7%

Valdistrikt
Örsjö-Oskar

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 10:50

Slutligt
Giltiga röster: 352 Ogiltiga röster: 9 Röstberättigade: 773 Valdeltagande: 46,7%

Partier