Valdistrikt
Algutsboda

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 16:18

Slutligt
Giltiga röster: 559 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 201 Valdeltagande: 47,13%

Valdistrikt
Algutsboda

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 16:18

Slutligt
Giltiga röster: 559 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 201 Valdeltagande: 47,13%

Partier