Valdistrikt
Strömsberg

Räknat
100%

Uppdaterad 10 juni 2024 kl. 16:14

Slutligt
Giltiga röster: 467 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 1 007 Valdeltagande: 46,77%

Valdistrikt
Strömsberg

Räknat
100%

Uppdaterad 10 juni 2024 kl. 16:14

Slutligt
Giltiga röster: 467 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 1 007 Valdeltagande: 46,77%

Partier