Valdistrikt
Nykyrka

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 12:03

Slutligt
Giltiga röster: 734 Ogiltiga röster: 16 Röstberättigade: 1 483 Valdeltagande: 50,57%

Valdistrikt
Nykyrka

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 12:03

Slutligt
Giltiga röster: 734 Ogiltiga röster: 16 Röstberättigade: 1 483 Valdeltagande: 50,57%

Partier