Valdistrikt
Marieberg-Östra

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 12:54

Slutligt
Giltiga röster: 286 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 1 096 Valdeltagande: 26,46%

Valdistrikt
Marieberg-Östra

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 12:54

Slutligt
Giltiga röster: 286 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 1 096 Valdeltagande: 26,46%

Partier