Valdistrikt
Marieberg -Västra

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 15:24

Slutligt
Giltiga röster: 578 Ogiltiga röster: 11 Röstberättigade: 1 299 Valdeltagande: 45,34%

Valdistrikt
Marieberg -Västra

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 15:24

Slutligt
Giltiga röster: 578 Ogiltiga röster: 11 Röstberättigade: 1 299 Valdeltagande: 45,34%

Partier