Valdistrikt
Centrum

Räknat
100%

Uppdaterad 10 juni 2024 kl. 15:11

Slutligt
Giltiga röster: 626 Ogiltiga röster: 11 Röstberättigade: 1 550 Valdeltagande: 41,1%

Valdistrikt
Centrum

Räknat
100%

Uppdaterad 10 juni 2024 kl. 15:11

Slutligt
Giltiga röster: 626 Ogiltiga röster: 11 Röstberättigade: 1 550 Valdeltagande: 41,1%

Partier