Valdistrikt
Mossen

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 10:52

Slutligt
Giltiga röster: 551 Ogiltiga röster: 11 Röstberättigade: 1 648 Valdeltagande: 34,1%

Valdistrikt
Mossen

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 10:52

Slutligt
Giltiga röster: 551 Ogiltiga röster: 11 Röstberättigade: 1 648 Valdeltagande: 34,1%

Partier