Valdistrikt
Häggeby - Övergran

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 15:15

Slutligt
Giltiga röster: 751 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 532 Valdeltagande: 49,35%

Valdistrikt
Häggeby - Övergran

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 15:15

Slutligt
Giltiga röster: 751 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 532 Valdeltagande: 49,35%

Partier