Valdistrikt
Gamla Bålsta - Pomona

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 10:58

Slutligt
Giltiga röster: 587 Ogiltiga röster: 10 Röstberättigade: 1 547 Valdeltagande: 38,59%

Valdistrikt
Gamla Bålsta - Pomona

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 10:58

Slutligt
Giltiga röster: 587 Ogiltiga röster: 10 Röstberättigade: 1 547 Valdeltagande: 38,59%

Partier