Valdistrikt
Väppeby äng - Kalmarsand

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 14:47

Slutligt
Giltiga röster: 642 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 1 534 Valdeltagande: 42,37%

Valdistrikt
Väppeby äng - Kalmarsand

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 14:47

Slutligt
Giltiga röster: 642 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 1 534 Valdeltagande: 42,37%

Partier