Valdistrikt
Västerängen - Åkerby

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:03

Slutligt
Giltiga röster: 645 Ogiltiga röster: 2 Röstberättigade: 1 389 Valdeltagande: 46,58%

Valdistrikt
Västerängen - Åkerby

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:03

Slutligt
Giltiga röster: 645 Ogiltiga röster: 2 Röstberättigade: 1 389 Valdeltagande: 46,58%

Partier