Valdistrikt
Väppebyberget - Viby äng

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 10:35

Slutligt
Giltiga röster: 790 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 1 596 Valdeltagande: 50%

Valdistrikt
Väppebyberget - Viby äng

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 10:35

Slutligt
Giltiga röster: 790 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 1 596 Valdeltagande: 50%

Partier