Valdistrikt
Stäket

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 15:37

Slutligt
Giltiga röster: 1 072 Ogiltiga röster: 9 Röstberättigade: 1 965 Valdeltagande: 55,01%

Valdistrikt
Stäket

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 15:37

Slutligt
Giltiga röster: 1 072 Ogiltiga röster: 9 Röstberättigade: 1 965 Valdeltagande: 55,01%

Partier