Valdistrikt
Centrala Kallhäll

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 10:33

Slutligt
Giltiga röster: 897 Ogiltiga röster: 10 Röstberättigade: 1 744 Valdeltagande: 52,01%

Valdistrikt
Centrala Kallhäll

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 10:33

Slutligt
Giltiga röster: 897 Ogiltiga röster: 10 Röstberättigade: 1 744 Valdeltagande: 52,01%

Partier