Valdistrikt
Vattmyra

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 15:17

Slutligt
Giltiga röster: 839 Ogiltiga röster: 10 Röstberättigade: 1 476 Valdeltagande: 57,52%

Valdistrikt
Vattmyra

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 15:17

Slutligt
Giltiga röster: 839 Ogiltiga röster: 10 Röstberättigade: 1 476 Valdeltagande: 57,52%

Partier