Valdistrikt
Västerby

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 12:38

Slutligt
Giltiga röster: 523 Ogiltiga röster: 11 Röstberättigade: 1 222 Valdeltagande: 43,7%

Valdistrikt
Västerby

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 12:38

Slutligt
Giltiga röster: 523 Ogiltiga röster: 11 Röstberättigade: 1 222 Valdeltagande: 43,7%

Partier