Valdistrikt
Hammaren

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 08:01

Slutligt
Giltiga röster: 582 Ogiltiga röster: 11 Röstberättigade: 1 723 Valdeltagande: 34,42%

Valdistrikt
Hammaren

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 08:01

Slutligt
Giltiga röster: 582 Ogiltiga röster: 11 Röstberättigade: 1 723 Valdeltagande: 34,42%

Partier