Valdistrikt
Hällnäs

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 18:15

Slutligt
Giltiga röster: 302 Ogiltiga röster: 1 Röstberättigade: 774 Valdeltagande: 39,15%

Valdistrikt
Hällnäs

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 18:15

Slutligt
Giltiga röster: 302 Ogiltiga röster: 1 Röstberättigade: 774 Valdeltagande: 39,15%

Partier