Valdistrikt
Björksele

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 16:21

Slutligt
Giltiga röster: 219 Ogiltiga röster: 2 Röstberättigade: 564 Valdeltagande: 39,18%

Valdistrikt
Björksele

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 16:21

Slutligt
Giltiga röster: 219 Ogiltiga röster: 2 Röstberättigade: 564 Valdeltagande: 39,18%

Partier