Valdistrikt
Vindelns östra

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 17:03

Slutligt
Giltiga röster: 434 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 924 Valdeltagande: 47,29%

Valdistrikt
Vindelns östra

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 17:03

Slutligt
Giltiga röster: 434 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 924 Valdeltagande: 47,29%

Partier