Valdistrikt
Forsdala

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 17:08

Slutligt
Giltiga röster: 545 Ogiltiga röster: 9 Röstberättigade: 1 296 Valdeltagande: 42,75%

Valdistrikt
Forsdala

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 17:08

Slutligt
Giltiga röster: 545 Ogiltiga röster: 9 Röstberättigade: 1 296 Valdeltagande: 42,75%

Partier