Valdistrikt
Vikarbyn

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 13:08

Slutligt
Giltiga röster: 795 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 497 Valdeltagande: 53,57%

Valdistrikt
Vikarbyn

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 13:08

Slutligt
Giltiga röster: 795 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 497 Valdeltagande: 53,57%

Partier